Virus

Virus spredes også via ventilationssystemet.

Hvad er virus?

Virus er mikroorganismer, der ikke er i stand til at formere sig alene, de bliver nødt til at invadere en værtscelle for at kunne udvikle sig – for at kunne udvikle nye viruspartikler.
Cellerne i menneskets slimhinder er meget udsatte for virusangreb, idet de ikke er beskyttet af et tykt lag hud, som jo ellers er menneskets effektive barriere mod omgivelserne.

Virus spredes fra mennesker og dyr gennem mikrober. Ofte vil det være en syg kollega der nyser, eller giver et håndtryk.
Ventilationsanlægget er her en typisk smittevej idet recirkulation bærer mikroberne rundt i bygningen og derved forøger smitte risikoen betydeligt. – En opgave som JVS Indeklima kan hjælpe dig med at løse.

Hvordan behandles og dræbes virus?

Et virus har ikke et stofskifte, de kan altså ikke formere sig alene, men skal have en værtscelle for at kunne udvikle sig. Derfor er det ikke muligt at give partiklerne “gift” uden på samme tid at ramme vore egne celler.
Derfor overlades behandlingen oftest til menneskets eget immunforsvar, som lægen derved kan hjælpe på vej, frem for at angribe partiklerne.
Virus kan nemt dræbes når det ikke er trængt ind i menneskets celler. Et typisk desinfektionsmiddel som f.eks. 02 tabs vil tilintetgøre alle typer virus indenfor ganske få sekunders kontakt. – En opgave som JVS Indeklima kan hjælpe dig med at løse. Vi benytter sig af aerosol teknik når ventilationsanlæggene desinficeres og heatvand til andre komponenter. Metoden virker overbevisende og efterlader anlæg og komponenter i en forsvarlig og ren tilstand.

Undgå smitte.

Det bedste råd er nok at bede syge kollegaer om at gå hjem i seng. Men derudover findes også andre vigtige metoder til at begrænse smitte risikoen.

Et snavset ventilationsanlæg indeholder millioner latente viruspartikler (og skimmelsvampe samt bakterier) der tilføres anlægget fra naturens side. Et bedre filter og jævnlige rensninger med efterfølgende desinfektioner kan løse dele af dette problem.
Herudover er det også vigtigt at holde et højt rengøringsniveau – såvel indendørs som udendørs.

JVS Indeklima | Roldvej 143 | 9610 Nørager | 70 30 00 45 - 24 48 09 39 | ds@jvs-indeklima.dk