Svamp

Svampeangreb kræver professionelt forsvar.

Hvad er skimmelsvampe?

Skimmelsvampe har forskellige former og farver alt efter hvilken type der tale om. Der findes mange tusinde forskellige typer skimmelsvampe, men fælles for arterne er deres fysiske form som består af tråde der danner et net. Nettet kan ses med det blotte øje som skimmel, mug eller misfarvninger.

Svampene formerer sig ved at danne spore, som spredes med vindenergi. Når sporene lander udsendes gasser/toksiner (som en slags støvsvamp), det er disse gasser mennesker reagere på.

Fjernelse af skimmelsvamp.

Svampe er nemme at dræbe med desinficerende midler eller damp. De er dog ikke nemme, at se eller få fat på, idet de gemmer sig overalt f.eks. bag tapetet under gulvtæppet, under træ gulvet, i kælderen, på loftet, i ventilationskanalerne, stort set overalt.

Derfor er det oftest en udmærket ide at tilkalde et professionelt firma, hvis der er observeret skimmelsvampe i store dele af huset/ bygningen. For at rense en bygning skal der foretages et yderst professionelt stykke arbejde hvor planlægning og koordinering er ekstrem vigtig, idet svampene skal være 100% væk første gang (ellers kommer de igen) Derudover skal årsagen til svampene også findes, hvor det ofte er nødvendig at søge bistand hos et rådgivende ingeniør firma.

Hos JVS har vi stor erfaring med fjernelse af skimmelsvampe indenfor mange forskellige bygningstyper. Oftest benytter vi os af undertryksmetoden, hvor der skabes et kraftigt undertryk i de lokaler der er angrebet. Under hele rensningen vil undertrykket umuliggøre yderligere spredning til andre bygningsdele. Rensningen foretages med aerosoler tilsat middel — afhængigt af angrebets aggressivitet og det medie svampene gror på.

Skimmelsvampe og ventilation.

I ventilationsanlæg finder vi næsten altid skimmelsvampe og bakterier. Derfor desinficere vi altid anlæggene og kanalerne efter en rensning. Dette kan dog ikke fjerne svampene fra bygningen ej heller årsagen til væksten, men det kan begrænse væksten og i en periode medføre en bedre luftkvalitet indtil væksten igen er normaliseret i kanalerne.

Ønskes en skimmelsvampefri bygning er ventilationen sidste led i rensningen og et ekstremt vigtigt led, hvis ventilationsanlægget ikke renses ordentligt vil det tilføre samtlige ventilerede lokaler skimmelsvampespore på ny, hvorved væksten formentlig vil få bedre vækstmuligheder end før rensningen blev foretaget.

JVS Indeklima | Roldvej 143 | 9610 Nørager | 70 30 00 45 - 24 48 09 39 | ds@jvs-indeklima.dk