Ventilationsrengøring

Urenset ventilation giver dårligt indeklima

Vi har valgt at lave en kortfattet og generaliserende beskrivelse af de væsentligste årsager til at benytte ventilation, samt hvorledes de forskellige ventilationsprincipper fungerer.

En hel del af informationerne kan ligeledes findes i indeklima leksikonet.

JVS Indeklima | Roldvej 143 | 9610 Nørager | 70 30 00 45 - 24 48 09 39 | ds@jvs-indeklima.dk