Lyd

Slidt og urenset ventilation giver støj på arbejdspladsen.

 • Vurdering af støjforholdene udgør en del af arbejdspladsvurderingen

Støjniveau er et udtryk for støjens styrke (lydtrykniveau), som kan variere eller være konstant over en periode.
Støjbelastningen er et udtryk for gennemsnittet af samtlige forskellige støjniveauer, man udsættes for i løbet af en arbejdsdag på 8 timer.
Ifølge arbejdsmiljøloven skal følgende overholdes:

 • Ingen person må udsættes for en støjbelastning på over 85 db, over en arbejdsdag på 8 timer.
  Unødvendig støjbelastning skal undgås

Støjniveauet under arbejdet skal altså holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende.
Unødig støjbelastning omfatter bl.a. støjbelastning som kan ligge under 85 db og som kan begrænses/dæmpes med rimelige midler (økonomisk rimeligt).

Ved vurdering heraf kan man bl.a. se nærmere på om god praksis inden for branchen er fulgt, om velkendte midler er udnyttet til støjdæmpning af maskiner, og om maskiner er ordentligt velholdte og om støjende og ikke støjende arbejde er adskilte.

Se eksemplet herunder. (man må altså opholde sig i 8 timer ved en støjbelastning på 85 db i gennemsnit.)

 • 85 db i 8 timer eller
 • 88 db i 4 timer eller
 • 91 db i 2 timer eller
 • 94 db i 1 time eller
 • 100 db i 15 min.

Støjbekæmpelse.

Om støjbekæmpelse skriver arbejdstilsynet, at arbejdsgiveren skal sørge for nedsættelse af støjbelastningen ved:

 • Tekniske foranstaltninger
 • Administrative foranstaltninger, hvis tekniske ikke er relevante.
 • Eventuelt en kombination af ovenstående.

Støjdæmpningen bør således først og fremmest søges udført ved tekniske foranstaltninger, hvor støjens opståen, udstråling og udbredelse mindskes. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, anvendes de administrative værktøjer som f. eks tilrettelæggelse af skiftende arbejdsrutiner, således at de ansatte udsættes for gennemsnitlig mindre støj i løbet af dagen.

Ved dæmpning af støjkilden kan der principielt gribes ind 3 steder:

 • Hvor lyden opstår (andre typer maskindele, undgå metal mod metal)
 • Under udbredelse i maskinen (indvendig vibrationsdæmpning)
 • Hvor lyden udstråler (maskinsiderne)

JVS Indeklima | Roldvej 143 | 9610 Nørager | 70 30 00 45 - 24 48 09 39 | ds@jvs-indeklima.dk